Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Rüyada Meleklerle Görüşmek (22. Mektup) - Ömer Öngüt
Rüyada Meleklerle Görüşmek (22. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Mart 2004

 

MEKTUBAT
22. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

RÜYADA MELEKLERLE GÖRÜŞMEK

 

Tam bir arzu ve ihtiyaçla beklediğim inâyetli mektubunuza hamdolsun kavuştum. Birinci, ikinci ve üçüncü şemâda, secdede, rükûda ve ayakta bulunan meleklerle kurulan münâsebet ve rûhânî görüşme ve bilhassa Arş’a kadar vukû bulan yükselişle zuhûr eden cezbe cidden tebrike şâyândır. Hakk Teâlâ Hazretleri bu gibi lütuf ve ihsanları peşpeşe ve devamlı ihsan buyursun.

“İnsan için çalışmaktan başka bir şey yoktur.” (Necm: 39) Âyet-i celile’sini biliyorsunuzdur.

“Kardeşin kardeşe gıyaben duası reddolunmaz.” Hadis-i şerif’ine bakarak yukarıdaki Âyet-i celile’nin neshedildiği hatırınıza gelmesin. Bendeniz bu şekilde ayrı gibi görülen manaların birleştirilmesini çokça arzu etmekte olduğumdan arzedebilirim ki, başkasının hayır duasını almak birtakım hizmet, ihlâs ve muhabbete bağlı bulunduğundan o da kişinin kendi çalışmasının semeresi demektir.

Binaenaleyh nâil olduğunuz bu gibi lütuflar hep kendi ihlâs ve muhabbetinizden ve bizler gibi değersiz bir dervişe sırf Allah rızâsı için olan lütuf ve şefkatinizden dolayıdır.

Allah’ım ziyâdeleştir ve yine ziyâdeleştir.


  Önceki Sonraki