Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Âile, Gâile Farkı (16. Mektup) - Ömer Öngüt
Âile, Gâile Farkı (16. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ocak 2004

 

MEKTUBAT
16. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ÂILE, GÂILE FARKI

 

Tevâzunuzun eseri olarak lütfen göndermiş olduğunuz iltifat dolu ikinci mektubunuzu da aldım. Hissettiğim mânevî memnuniyet duygumu ve meydana gelen mânevî sevincimi tarif ve tevsif için cevher saçan bir kaleme ve anber misâli bir mektuba muhtacım ki, her noktasında saklanan ve her nüktesinde gizlenen zerafet eserleri ve saâdet meyveleri keşf ve izah edilmeye lâyık olmuş olsun. Fakat nerede? Maamafih “İnsanı konuşturan dinleyicisidir.” kat’î hükmüne dayanarak ve özellikle bütün kusur ve hatalarımızın afvına hazır bulunan yüksek merhametlerinize sığınarak bir iki satırlık olsun cevâbî mektubun takdimiyle başınızı ağrıtmaya cesaret ve cüret gösterdim.

Bir iki posta önce gönderdiğim cevâbî mektubumda “Âile ile gâile arasındaki fark yalnız bir noktanın varlığı olduğunu onun da mâsivâ noktası bulunduğunu” arz ve ifade eylemiştim. Bu noktanın tesirini ve büyüklüğünü de:“Tezellül ile tedellül arasında da bir nokta farkı vardır.”ibaresi ispat etmiştir.

“Açlığa devam et beni görürsün! İnsanlardan uzaklaş bana kavuşursun.” Kudsî Hadis’i de bu mânâyı kuvvetlendirmektedir. Bunun çaresi de:

“Kalplerinizi murâkabeye alıştırın.” Hadis-i şerif’inde mevcut bulunduğundan hâlinize ve durumunuza uygun görüp beyan ettiğim murâkabeye devam sayesinde gönül zenginliğine ve Allah ile bir arada bulunma “Huzur me’allah”a mâlik olmanızı tarikat pirlerinin ruhaniyetinden istimdad eder ve bu vesile ile dünyevi saâdet ve uhrevî selâmetinizi Cenâb-ı Hakk’ın merhametinden dilerim.


  Önceki Sonraki