Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Ömrü Değerlendirmek (105. Mektup) - Ömer Öngüt
Ömrü Değerlendirmek (105. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Mayıs 2003

 

MEKTUBAT
105. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ÖMRÜ DEĞERLENDİRMEK

 

Kâğıt kalem ve mürekkep gibi yazı malzemelerini tamamen gönderme lütfunda bulundunuz. Ne var ki, yazı hususundaki eksik ve noksanlarımı tamamlayabilmek için ne yapabilirsiniz. Bu konuda sizin gibi tatlı dilli bir kâtip ve daha doğrusu isteğini en güzel ve veciz bir üslup ile açıklayan edîp gerekli ki, bu eksikliğimizi de temin buyursun.

Her türlü ilim ve tekniği öğrenmeye müsait olan, ömrümün ilk zamanlarını ve gençliğimi dost ve arkadaşlarla eğlenerek, terennüm ve nağmeler dinleyerek, güzel ve safkan atlara olan merakımı yenemeyip hergün bir başka atın sırtında ovalarda dolaşarak günlerimi boşa geçirdim. Okuma yazma ve ibadet gibi büyük ve mukaddes gayelerden büsbütün mahrum olmak derecesine düştüm.

Cenâb-ı Hakk’a hamdolsun, bir zaman sonra kendime gelerek uyandım. Ve Hazret-i Pîr’in merhamet dergâhına dayandım, yalnız bu sayede hiçbir mücahedede bulunmaksızın bu yüce gayelerin her birinden ancak çok az bir kısmını belki de azların en azını elde edebildim. Hakk Teâlâ Hazretleri kaybettiğimiz değerleri yalnız bunlardan ibaret buyursun. Allah’ın yüce rızâsını O’nun pek kıymetli nimetlerini kazanmak için harcanması gereken ömrümüzün kalan kısmını nefsâni arzuların peşinde geçirtmesin. Ve hepimizi “Allah’tan râzı olan kişiden Allah’da râzı olur.” Hadis-i şeri’inin sırrına eren Fırka-i nâciye arasına katsın.

Âmin.


  Önceki Sonraki