Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ŞİİR - Na’t-ı Şerif - Ömer Öngüt
Na’t-ı Şerif
ŞİİR
Şiir Sayfası
1 Mart 2003

 

NA’T-I ŞERİF


Sâyesi düşmez yere böyle bir nahl-i tûrsun
Mihr-i âlem girsin, baştan ayağa nursun

Târik-i gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
Münkirlere mahz-ı mâtem mü’minlere sûrsun.

Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında mûrdur
On sekiz bin âleme hükmetmeğe memursun

El benim dâmen senin ey rahmetenlilâlemin!
Şöhretim isyan benim sen af ile meşhursun

Padişah-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirîn
Evvel ü âhir imâmül enbiyâ mezkûrsun

Yâ Resulallah! Umarım diyesin rûz-i cezâ
Gerçi cürmüm çoktur ammâ Itriyâ mağfûrsun.

Itrî (Buhûrîzâde Mustafa)


  Önceki Sonraki