Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Cezbenin Kuvveti (71. Mektup) - Ömer Öngüt
Cezbenin Kuvveti (71. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ocak 2003

 

MEKTUBAT
71. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

CEZBENİN KUVVETİ

 

24 Mayıs tarihli iyilik ve kerem dolu mektubunuzu alıp, içindeki gönül süsleyen bilgileriyle sevinç duydum.

Her pazartesi günü Hoca Efendi ile görüşüp konuşmak üzere Eyyub Sultan’da bulunduğunuzu, vaktinizi boşa geçirmemek ve her anınızı değerlendirebilmek için size uygun görülen evrâd ve ezkârı açıklamanız pek hoşuma gitti. “Müminin niyyeti amel ve davranışından hayırlıdır.” (K. Hafâ) Hadis-i şerif’lerine göre, feyz alıp mânen gıdalanmak elbette Allah aşkı ve Allah sevgisine bağlıdır. Aşk ve sevgi olmadıkça muhtelif mertebelerde ifâ edilen amelden pek netice alınamaz. Aşk ve muhabbetini kemâl derecesine ulaştıranlar, Cenâb-ı Hakk’a hizmetten başka hiçbir şeyi düşünemezler. Bütün niyyet ve hislerini Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanma yoluna harcarlar. İster bildiğini yaşasın, isterse yaşamasın. İster az amel etsin, isterse çok. “Âlimin uykusu, câhilin ve bilgisizin ibadetinden hayırlıdır.” (K. Hafâ) Hadis-i şerif’i bu iddiayı isbat eder. Ne var ki bu niyyete sahip olmak o kadar kolay değildir. Önce Şeyh’de fenâ, sonra da Allah’ın Resul’ünde fenâ olmak gibi birtakım ön hal ve hasletlere ihtiyaç vardır.

Galiba cezbenin meydana gelmesi için ortaya koyduğunuz arzu, bir şimşek ve ışık hızı ile fenâ makamına ulaşma gayesine bağlıdır. Evet, cezbesi gâlip olan kişiler bahtiyarlardır. Aleyhissalâtü ves-selâm Efendimiz:

“Rahmân olan Allah’ın cezbelerinden bir cezbe, insanların da cinlerin de amellerine denktir.” buyurmuştur. (K. Hafâ) Şu kadar var ki cezbenin, sekr’in ve harâretin artışı herkesin hal ve durumuna ve belki de mânevi derecesine uygun olmadığından bu hususta itidâle riayet, işin esrârına vâkıf olan ehliyetli kişilere başvurarak onların emir ve tavsiyelerine boyun eğmek herhalde en doğru ve ilk önce yapılması gereken iştir.

Rüyânızda gördüğünüzü söylediğiniz al ve kırmızı renkler ruh lâtifesinde zikr ve bu zikrin neticesinde meydana gelen vücut ısısının artışından ileri gelmektedir. Şüphesiz şimdi zikriniz sırr lâtifesine intikal etmiş ve ruh lâtifesinin zamanı geçmiştir. Hakk Teâlâ Hazretleri feyzinizi artırsın inşallah-ü Teâlâ.


  Önceki Sonraki