Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Hayra Delâlet (65. Mektup) - Ömer Öngüt
Hayra Delâlet (65. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Kasım 2002

 

MEKTUBAT
65. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

HAYRA DELÂLET

 

Dostluğunuzun ifadesi olan mektubunuz bize ulaştı. Görmüş bulunduğunuz rüyaların mânâsı anlaşıldı. Önceki rüyanızda ‘evinizin merdivenlerinden yavaş yavaş yukarıya doğru selâmet içerisinde tırmanıp ulaşmanız’ tebrike değer bir husustur. İnşaallah Teâlâ, kalp evinizde de mânevî yükselişe vesile olan derecelere yükselir, orada bulunan yabancı misafirlerden el çekip yüz çevirmeye muvaffak olursunuz.

İkinci rüya da; ‘açıktan ve Mekke-i Mükerreme usûlü üzere kaâmet getirmeye başlamış olmanız’ İslâm toplumuna mensûb fertlerin bazılarını Allah’ı zikretmeye çağıracağınıza işarettir.

“Hayra yol gösteren, iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir.” (Keşfü’l-hafâ) Hadis-i şerif’i gereğince, ahiret yolculuğunu ve ölümün hazin tablosunu düşünmeden habersiz ve orası için lüzumlu azığı hazırlamaktan gafil olan zavallıları uyarıp ikaz ederek, tevbe ve istiğfar ve birtakım evrâd ve ezkâra teşvik edip yol göstermenizin ne kadar şan ve şerefi gerektireceği değerli şahsınızın da bildiği bir şeydir. Cenâb-ı Hakk bu ve bunun gibi şerefli kabiliyetlerden cümlemizi mahrûm eylemesin. Kendi rızâsını kazanmaya sebep olacak güzel amellerde muvaffak buyursun, âmin.

Zikir ve fikirlerinizin nasıl olacağı hususunda bir şey açıklanmamış. İnşaallah Teâlâ o da yakın bir zamanda zuhur edeceğe benzemektedir. Biz fakir kardeşinizi de hayır duâlarınızdan uzak tutmamanızı ricâ, teveccüh ve lütuflarınızın devamını istirham ederek sözlerime son veririm.

Ve’s-Selâmu aleyküm.


  Önceki Sonraki