Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Tebrike Şâyân Bir Rüya (156. Mektup) - Ömer Öngüt
Tebrike Şâyân Bir Rüya (156. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ekim 2002

 

MEKTUBAT
156. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

TEBRİKE ŞÂYÂN BİR RÜYA

 

Tam bir ihlâs ve gerçek bir sevgiyle yazmış olduğunuz mektubunuzdan ve yaptığınız duâlardan ve gönderdiğiniz hediyeden memnun oldum. Hazret-i Allah sizi de iki cihanda mes’ûd ve bahtiyar eylesin, âmin. Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanını müjdeleyen rüyanızı okudum. “Mübarek Beytullah’a yani Kâbe’ye girmek ve râbıta ânında duânızın kabulünü düşünürken bir güneşin görünmesi ve arkasından Ravza-i Mutahhara’ya yönelmeniz ve sol tarafta yani kalp cihetinde feyz-i tarîkat demek olan bir denizin zuhur etmesi” gerçekten tebrike lâyıktır. Cenâb-ı Hakk feyiz ve bereketinizi devamlı kılsın. Cennet ve cemâliyle şerefleninceye kadar sizden ayrılmasın, âmin.

Evlâdım, mektubunuzun cevabı biraz geciktiyse de mâzur görünüz. Dünyanın her tarafından gelen yüzlerce mektubun arasına karışmış; ancak dün farkedebildim. Selâmlarını yazdığınız kardeşlerimize selâm ederim.


  Önceki Sonraki