Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ŞİİR - İlâhi - Ömer Öngüt
İlâhi
ŞİİR
Şiir Sayfası
1 Temmuz 2002

 

İLÂHİ


Derdimendim yâ Resûlallah devâ ol derdime, 
Destgîr ol, yâ Habîbullah, bu âsî mücrime!..
Sen şefâat kânı varken, yalvarayım ben kime?..

 

Ben, Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım!..

Bûy-i vaslındır; muattar eyleyen sünbülleri,
Nûr cemâlinden eserdir, bâğ-ı aşkın gülleri,
Gül cemâlindir Habîbim, mesteden bülbülleri,

 

Ben, Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım!..

Cânını cânâna kurban eyliyor pervâneler,
Bezm-i vaslın neş’esinden gaşyolur mestâneler,
Âşıkın göz yaşlarından, doldu hep peymâneler,

 

Ben, Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım!..

Ermek istersen, O Şâh’ın himmet-i imdâdına,
Cân ü dilden âşık ol sen: ‘İsm-i zât’ evrâdına,
Ses verir Ulvî, melekler âteşîn feryâdına,

 

Ben, Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım!..

Ali Ulvî Kurucu


  Önceki Sonraki