Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Seyyidü’l-Beşer’in Yolunda (151. Mektup) - Ömer Öngüt
Seyyidü’l-Beşer’in Yolunda (151. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Haziran 2002

 

MEKTUBAT
151. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

SEYYİDÜ’L-BEŞER’İN YOLUNDA

 

Rabb’imin adını tesbih ederim.

Mesafe uzak olsa da kalpler arasını birleştiren, nimetlerini birbirlerini sevenler üzerine bolca ihsan eden Yüce Allah’a hamd olsun. Cömertlik kaynağı, letâfet ocağı, ahlâk ve evsafı Kur’an ile mükemmelleştirilen Resulullah Efendimiz’e, onun takvâ ve iffet sahibi âline ve ashâbına salât-ü selâm olsun. Bizi de onlara katarak şerefleriyle şerefyâb eylesin.

İnci dizisini andıran güzel mektubunuz bize ulaştı. İftihar ve teşekkür gözüyle okuduk. Onda sabır ve lezzet mânâları gördük. Kalbî teveccühlerinizi ve zât-ı âlinizin kardeşliğini bize nimet olarak veren Hazret-i Bâri’ye hamd ettik. Üstün başarılara kavuşmanız ve yüce gayelerinize ermeniz için O’na niyazlarda bulunduk. Sizden de talebimiz kalbî nazarlarınızı ve hayır duâlarınızı eksik etmemenizdir. Duruma göre tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiyye’deki vird ve zikirlerin keyfiyeti size açıklanacak ve bu sûretle değerli ihvânımız da sizin ta’lim ve terbiyenizle bunlardan istifade edeceklerdir.

Allah-u Teâlâ bizi ve sizi yaradılmışların efendisinin hizmetinde ve onun sünnetine tâbi olmada muvaffak buyursun, âmin.


  Önceki Sonraki