Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Teveccühe Devam (150. Mektup) - Ömer Öngüt
Teveccühe Devam (150. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Mart 2002

 

MEKTUBAT
150. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

TEVECCÜHE DEVAM

 

Ezelde Vâhidiyyet’i için Ahadiyyetine aşık olan, Zâtî muhabbeti mevcûdatın yaratılmasına sebep olan Yüce Allah’a hamdolsun. Eksiksiz tecellilere mazhar olan, bütün kâinatın sudûr mahalli bulunan, en mükemmel mucizeleri ve en üstün delilleri getiren Peygamberimiz Muhammed’e, O’nun âline, ashâbına, tâbiîn hazerâtına ve ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olanlara salât-ü selâm olsun.

Kerem dolu mektubunuz hasret ve minnet eliyle alındı. Şümûllü ve tatlı hitâbınız kulaklarımızı doldurdu. Mektubunuz, bize gösterdiğiniz hüsn-i kabûlünüz ve üstün lütfunuz ile kalbî tececcühleriniz, kemâl-i şevkiniz, Resulullah’ın sünnetine olan iştiyâkınız ve tarikat-ı aliyyeye sülûkünüz sebebiyle, Cenâb-ı Bârî Teâlâ’ya hamdettim. Allah-u Teâlâ’dan muvaffakiyetlerinizin devamını, zâtınızı ve diğer ihvanın terakkilerinin ziyadeleşmesini, bizi de sizin için kalbi tefekkürlere ve hayır dualara muvaffak buyurmasını diledim. Kabul Allah’tandır, zira O, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisidir. Sizden ricâmız râbıta ve teveccühe devamınızdır.

En güzel lütuflar ve tam inayetlerle daimi olasınız.

Ve’s-selâmü aleyküm ve rahmetüllahi veberekâtüh.


  Önceki Sonraki