Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Hakikat Aylık İslam Dergisi

 

Hakikat Dergisi

Ekim 1993'de ilk sayısı yayınlanan Hakikat Aylık İslâm Dergisi o günden beri aynı çizgide yayınına devam etmektedir. Bu çizgi İslâm'dır, Allah ve Resulü'nün yoludur.

Hakikat Aylık İslâm Dergisi'nin yayın hayatına başlama gayesi Ekim 1993 tarihli birinci sayısının ilk sayfasında şu cümlelerle izah ve ilan edilmişti:

"Takdir edersiniz ki dış düşmanın cephesi var, biliniyor, görünüyor. İç düşmanın, bizden görünen münafıkların zındıkların cephesi yok. Yaptıklarını bilmek, görmek, ölçmek ancak in'am ve iz'an sahibi olmakla mümkündür. Bizim bütün gaye ve hedefimiz Ümmet-i Muhammed'i her türlü fitneden korumak, uyandırmaktır. Din-i İslâm'a muhalif iş ve icraatı olanlar, mutlaka tarafımızdan uyarılacak ikaz edilecektir. Çünkü bizim için yalnız Allah-u Teâlâ'nın kelâm ve hükmü geçerlidir. O'nun hükmünden başka hiçbir hüküm kabul etmeyiz. O'nun rızasını ve hükümlerinin tatbikini dileriz. Başka hiçbir gayemiz de yoktur.

Nûr-i Muhammedî'nin yayılması, Ümmet-i Muhammed'in yalnız Allah ve Resulü'nde birleşmesini kendimize şiar edinmişizdir. Bu gaye ile mücadele, mücahedemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Ümmetin bölünmesinin zillet olduğunu tefrikada azap, ittifakta devlet olduğunu biliyor, adımlarımızı ona göre atıyoruz. Zira: "Varlık için Hazret-i Allah ve Resul'ü yeter... Ziynet için, Hazret-i Kur'an yeter... Şeref için, İslâm dini'nin şerefi yeter."

Bu gaye ile, azimle çalışırken kardeşlerimizin dualarını istirham ederiz.

 

“Selâm olsun O'nun beğenip seçtiği kullarına.”
(Neml: 59)

“Selâm olsun hidâyete tâbi olanlara.”
(Tâhâ: 47)