Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Zamanın Kutbu(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

  Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretleri'nin İstanbul'un fethine, Ortaasya'dan tayy-i mekân ederek iştirak etmiş olduğunu, torunu Hâce Muhammed Kasım şöyle nakleder:

  "Ubeydullah Ahrar Hazretleri, perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını emretti. Atına binip süratle Semerkant'tan dışarı çıktı. Talebelerine: "Siz burada oturunuz!" buyurdu. Mevlânâ Şeyh adlı bir talebesi, kendisini bir müddet takip etti. Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretleri'nin, atının üzerinde bir sağa, bir sola meylinden sonra kaybolduğunu haber verdi. Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretleri bir müddet sonra döndü. Talebeleri, heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. O da:

  'Türk Sultanı Mehmed Han, benden istiâne etti. Yardım diledi. Ben de ona yardım etmeye gittim. Allah-u Teâlâ'nın izni ile zafer kazanıldı.' buyurdular."

  Horasan'dan gelip İstanbul'un fethine iştirak eden Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretleri'nin oğlu Hâce Abdülhâdî şöyle anlatır:

  "İstanbul'a gittiğimde Sultan II. Bayezid, babam Ubeydullah Ahrâr (k.s)'ın şekil ve şemâlini şu şekilde tarif etti: '-Babam Fâtih anlattı: Fethin en şiddetli zamanında Rabb'ime ilticâ ederek, zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. Şu şu vasıfta, bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi. '-Korkma zafer senindir!" buyurdu. O pîre: 'Küffar askeri çok fazla!' dedim. O da bana cübbesini açarak: '-İçine bak!" dedi. Hayretle cübbesinin yeninin içinden sel gibi akan bir ordu gördüm. '-Bu ordu sana yardıma geldi.' dedi. Devam etti: '-Şimdi şu tepenin üzerinden üç defa kös'e tokmak vur! Ve bütün askere hücum emrini ver!' buyurdu. Ben de aynen öyle yaptım. O pîr de, ordusu ile hücuma iştirak etti. Feth-i mübin gerçekleşti."

  29 Aralık 2023