Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
  • “Aradaki Fark Çok Büyüktür."(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

    "Bütün tasarruf Fâil-i Mutlak olan Hazret-i Allah'a aittir. Görünüşte mürşid var, fakat onu idare eden Mevlâ'dır. Çünkü O Mevlâ'da mahvolmuş, kendi varlığından zerre kalmamış, Mevlâ'nın varlığı tecelli etmiş ve onda tasarruf ediyor. Bu böyledir.

    Yalnız burada ince bir nokta var. Nefis sünepeliğe kaçabilir. O hale ermediği halde kendisini onunla eşit tutmak ister. Bu gibi kimseler hem kendilerini hem de etrafını dalâlete götürürler. İdare nefsinin ve şeytanın elindedir. Aradaki fark çok büyüktür."

    10 Aralık 2023