Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Yaklaşmalar Ancak İhlâslı İbadetlerle Kâimdir(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

  “Hakikaten insan kendisini bilirse ve Hakk’ta fâni olursa, ne güzel bir hakikata vasıl olmuş olur.

  Zira Hakk Celle ve Alâ Hazretleri melâikeleri dahi insanın nurundan, insandan murad Habib-i Ekrem’in nurundan halk etmiştir. Habib-i Ekrem’in nurunu ise kendi nurundan halketmiştir.

  Bunu hiç unutmamalıyız. Niçin geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilerek, tedarikimizi yapmalıyız. Bütün gaye Hakk’a vasıl olmaktır.

  Bunlar da mertebe ve merhaleler iledir. İlm’el-yakîn, Ayn’el-yakîn, Hakk’al-yakîn ilimleri olduğu gibi; bu yolda Fenâfişşeyh, Fenâfirrasul, Fenâfillah gibi merhaleler vardır. Bunlar ancak kelimelerle arzediliyor. Hâlbuki her bir kelimenin muhakkak açılması lâzım ki esası anlaşılsın.

  Yalnız şunu arzedelim ki; bu yaklaşmalar ancak ihlâslı ibadetlerle kâimdir. Gücümüzün yettiği kadarı ile ibadet etmeliyiz. Samimi ve ihlâslı olarak çok çok ibadet etmemiz lâzım ki, Hakk Celle ve Alâ Hazretleri bizi severse hıfz-ı himayeye alır. Hıfz-ı himayeye alınanlar ancak kurtulur. Kimse “Ben kurtuldum!” diyemez. Tutulmayanlar helâk olur. Ölü mesabesindedir. Ruhu ölmüş, bedeni geziyor, nefsi yaşıyor demektir.

  Çok çok ihlâslı ibadet etmemiz lâzım ki Rabb’imiz bizi sevsin.”

  21 Haziran 2023