Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
  • Zâhirî Vahdet - Bâtınî Vahdet(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

    “Ancak vahdet âlemiyle hakikatler görülüyor.
    Bu da iki türlü olur:
    Zâhirî vahdet, dış âlemden iç âleme geçmeye çalışmak; bâtınî vahdet ise Hakk’tan başka bir şeyi kalbe koymamak.”


    28 Mayıs 2023