Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
  • “Sâdık bir Mürşid-i Kâmil Ne Yapar?(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

    “Sâdık bir Mürşid-i kâmil ne yapar?
    Bir insanı ibadet ve taate teşvik ederek Hazret-i Allah’ı sevdirmeye gayret eder. Hazret-i Allah da onu sever. Zikir, sonra da fikir ve tefekkür çoğalır.”


    27 Mayıs 2023