Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
  • “İsteyene Verilmez”(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

    "Hakiki mürid hiçbir zaman kendisini beğenip, kendisine o makamı lâyık görmez ve katiyyen istemez. İstemediği için de Hazret-i Allah verir. Herkes ister, isteyene de hiçbir zaman verilmez."


    18 Eylül 2023