Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Gayemiz Çığır Açmak Değil(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

  “Biz “İlâhî Görüş Birliği”ne dâvet ediyoruz. Bunu resmen ilân etmişiz.

  Gayemiz çığır açmak değil, Hazret-i Allah ve Resul’ünün açtığı çığırdan yürümektir. O çığırdan yürüyebilirsem bundan büyük bahtiyarlık olabilir mi?

  İnceden inceye dikkat ederseniz herkes kendi açtığı çığırı büyütmeye, parlatmaya, nam almaya çalışıyor. 

  Hâlbuki İslâm’dan daha büyük şeref mi var?

  Resulullah Aleyhisselâm’ın izinde bulunmaktan daha doğru yol mu var?

  Binaenaleyh çığır açmak şöyle dursun, açanları da sevmiyorum.”


  24 Mayıs 2023