Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
  • Himmet-i Vechillâh(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

    “İnsan yaptığını Allah için yapmalıdır. Bu Kadir Gecesi’nden de büyüktür. İbadet yalnız Ramazan-ı şerif ayına âit değildir. En büyük ücret rızâdır.

    Şu hâlde Ramazan-ı şerif’te âdet ettiğimiz ibadeti sâir zamanda da devam edersek rızâ için ibadet etmiş olacağız.

    Allah için yaptığımızı ispat edeceğiz. Buna Himmet-i vechillâh denir.”


    26 Mayıs 2023