Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

ZARURİ AÇIKLAMA!


ZARURİ AÇIKLAMA!


Hakikat 2017 Takvimimizin 16 Nisan tarihli yaprağında Resulullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in "Hayra vasıta olan o hayrı işlemiş gibidir." mealindeki Hadis-i Şerif’i vardır.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde "Hayır" kampanyası yürüten bir grubun; söz konusu Hadis-i Şerif’i dillerine doladığı, kendi menfi siyasetlerine alet etmeye çalıştığı ve bu Hadis-i Şerif’in referandumun yapılacağı güne ait takvim yaprağında yer almasının tesadüf olamayacağı, kendi görüşlerini desteklediği şeklinde iddialarda bulunduğu görülmüş ve işbu açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

2017 yılı takvimimizin hazırlığı 2016 yılı başında başlamış olup basım öncesi hazırlıkları Eylül ayında tamamlanmıştır. Takvimimizin baskısı Ekim ayında, dağıtımı ise yeni sene girmeden Kasım-Aralık 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Takvimin hazırlandığı, basıldığı ve dağıtıma sunulduğu tarihlerde referandumun hangi tarihte gerçekleşeceği henüz belli değildi.

Bilindiği üzere referandum kararı TBMM tarafından 20 Ocak 2017 tarihinde alınmış, bu karar 10 Şubat 2017 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve referandumun 16 Nisan 2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu tarihlerden çok önce hazırlığı, basımı ve dağıtımı yapılan Hakikat Takvimimizin 16 Nisan 2017 tarihli yaprağına Hadis-i Şerif’in kasten konulduğu anlamına gelebilecek yorumlarda bulunulması ve daha da önemlisi "Hayra vasıta olan o hayrı işlemiş gibidir." Hadis-i Şerif’inin siyasete alet edilmeye çalışılması esef vericidir.

Diğer yandan söylemek isteriz ki; Hadis-i şerif’te geçen "Hayr" kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçedeki "Evet"in zıddı olan ve menfi bir anlam içeren "Hayır" kelimesi ile hiçbir alakası yoktur. İslâmî bir terimdir. "Hayr" kelimesi "Allah indinde makbul iyilikler, yararlı, faydalı söz ve ameller" i ifade etmek için kullanılır.

Resulullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Hadis-i Şerif’ini siyasi emelleri uğruna kullanmaktan çekinmeyen, "Hayır" propagandasına alet eden kişileri kınadığımızı, Hakikat Takvimimizde ve diğer yayınlarımızdaki her türlü siyasi mülahazaların üzerinde yayın yapma politikamıza sadık kaldığımızı ve kalacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyururuz.

15 Nisan 2017