Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

YOUTUBE VE SOSYAL MEDYADA İZİNSİZ YAPILAN YAYINLAR


YOUTUBE VE SOSYAL MEDYADA İZİNSİZ YAPILAN YAYINLAR


Hakikat Vakfı’nın ve Hakikat Yayıncılık’ın kurucusu Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin; eserlerinin, video, ses ve görsellerinin yayın hakları münhasıran Hakikat Yayıncılık’a aittir.

Yine aynı şekilde Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin hayat-ı saadetlerinde öncülük ettikleri, vefatlarından sonra da aynı şekilde düzenlenen dini program ve sohbetlerin ve bu programlarda okunan Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin, icrası yapılan ilâhilerin yayın hakları da Hakikat Yayıncılık’a aittir.

Bazı şahıslar, Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’ne ait eserlerle video, ses ve görselleri yahut ilâhileri Hakikat Yayıncılık’tan izin almadan kullanmakta ve bunları internet ortamında yayınlamaktadır.

İzinsiz yapılan bu yayınlar ahlaken ve hukuken doğru değildir.

Hangi niyetle yapılmış olursa olsun bu yayınları yapanların; hem manevî hem de hukukî ve cezai mes’uliyet altında olduklarını, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde adli mercilere müracaat edildiği takdirde zor durumda kalacaklarını hatırlatmak isteriz.

Bu içerikleri izinsiz kullanarak; youtube, facebook, instagram, twitter ve benzeri internet platformlarında kendilerine göre ayrı yayınlar yapanların, böylesine gayri ahlaki ve gayri hukuki yayınlara tevessül etme niyetinde olanların Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin rızasına uygun olmayan bir iş yaptıklarını bilmelerini ve bu yayınlarını sonlandırmalarını bu vesile ile hatırlatmak isteriz.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’ni sevenler ile sitemiz takipçilerinin bu tür yayınlara itibar etmeyeceklerine inanıyoruz.

10 Şubat 2020