Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

ÖNEMLİ AÇIKLAMA!


ÖNEMLİ AÇIKLAMA!


Muhterem Ömer Öngüt’ün takipçilerinin ve sevenlerinin dikkatine arzederiz:

Hakikat Yayıncılık olarak resmi internet sitemiz haricinde hiçbir internet yayınımız yoktur.

Muhterem Ömer Öngüt bizlere en büyük miras olarak kitaplarını bırakmışlardır. Onun bu muhteşem eserleri nasihat ve vasiyet arayanlara her türlü cevapla doludur. Başka bir kimsenin herhangi bir nakline, herhangi bir rivayetine ihtiyaç yoktur. Kulaktan dolma eksik bilgilerle yapılan nakiller faydadan çok zarar verebilir. Kendilerinin bir vasiyeti, bir nasihati olup olmadığını merak eden herkes bu eserlere müracaat etmelidir.

Sağlığında her ay yayınlanan Hakikat Aylık İslâm Dergi’miz vasiyetleri mucibince ahirete irtihallerinde de Allah-u Teâlâ’nın izni ile aynen yayınlanmaya devam edecektir. “www.hakikat.com” alan adı ile yayın yapan internet sitemiz de yayınına devam edecektir.

Yayıncılık çok ciddi bir iştir. Özellikle İslâm dini’nin neşri için yapılan yayınlar çok daha ciddi bir iştir. Umuma açık bir ortamda yazılan her türlü yazı bir yayın hükmündedir. Her kelimenin hesabı vardır, Hazret-i Allah indinde mesuliyeti vardır.

İnternet ortamı yapısı gereği ehil olmayan, gerçek kimliği belli olmayan kişilerin de yayın yapmasına, yazı yazmasına imkân vermektedir. Bu yüzden kurumsal bir kimliğe sahip olmayan forum, grup gibi yapılar birçok sakıncaları barındırmaktadır. Bilinen sakıncalarının yanında ayrıca iç-dış düşmanların, küffarın zahmetsizce bilgi toplamalarına uygun ortam sunmaktadır.

Diğer bir husus;

İnternet ortamını küfür, iftira ve yalan yaymak için kullanmak isteyen, kullanmaya çalışan kimseler de bulunmaktadır. Bunların tamamına yakını kimliği, adresi belli olmayan, yazdıklarının arkasında duramayan, sinsi, ahlâksız, münâfık tabiatlı kimselerdir. Zira “Yalan” münâfıklığın en büyük alâmetidir. Bu gibi yalancıların suret-i hakk’tan görünerek, Muhterem Ömer Öngüt’ün talebesiymiş gibi hareket ederek, gizli bir karalamacılık yapmaya çalıştıkları da müşahede edilmektedir.

Binaenaleyh kurumsal yapısı olmayan, yeri-yurdu, adresi, ilmî durumu, kimliği belli olmayan kişi ve gruplara cevap verme mecburiyetimiz olmadığı gibi muhatap almaya bile değmeyeceği ehlince mâlumdur.

Hülâsa olarak onun adına site açanlar, grup kuranlar, yahut yazı yazanlar bu vebali kaldıramazlar. Herkes sorumlu hareket etmelidir. Bu sorumsuzlukların Hazret-i Allah hesabını sorar. Bu meyanda “Ömer Öngüt”, “Ömer Öngüt ahirete irtihal etti.”, “Hakikat Aylık İslâm Dergisi”, “Hakikat”, “Hakikat İncileri”, “İslâm ilmihali”, “Hâtemü’l evliyayı müjdelediler” gibi veyahut hangi isim altında olursa olsun oluşturulan site, grup, forum sayfalarıyla bizim ilgimiz yoktur, bilgimiz de yoktur.

15 Temmuz 2010