Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Cep Kitapları
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ
'Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı, yine onlara dönecektir.' (Beyhâkî) Bunlardan Birkaçı: Yaşar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, İskender Evrenesoğlu, Nazmi Sakallıoğlu, Refet Kayserilioğlu.

Öğle Namazı

Öğle Namazı


Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“O halde siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.” (Rum: 17-18)

Burada Allah-u Teâlâ beş vakit namazı emir buyurmuş, hususiyetle öğle namazını emretmiş oluyor.

Şöyle ki Âyet-i kerime’de geçen “Akşama ulaştığınızda” tabiri “Akşam” ve “Yatsı” namazlarına “Sabaha kavuştuğunuzda” tabiri “Sabah” namazına, “Gündüzün sonunda” tabiri “İkindi” namazına delâlet etmektedir. “Hîne tüzhirûn” yani “Öğle vaktine eriştiğinizde” tabirinden de açık olarak öğle namazı emredilmektedir.

“Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et.” (Kaf: 39)

Âyet-i kerime’sinde geçen “Güneşin doğuşundan önceki tesbih”ten murad “Sabah namazı”dır. “Batışından önceki tesbih”ten murad ise “Öğle” ve “İkindi” namazlarıdır.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde buyururlar ki:

“Öğleyin sıcak şiddetlendiği vakitte namazınızı geciktirerek serinlikte kılınız.” (Buharî, Tecrid-i sarih: 321)


  Önceki Sonraki