Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Cep Kitapları
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ
'Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı, yine onlara dönecektir.' (Beyhâkî) Bunlardan Birkaçı: Yaşar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, İskender Evrenesoğlu, Nazmi Sakallıoğlu, Refet Kayserilioğlu.

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-ın Fazileti

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-ın Fazileti


Hadis-i şerif’lerde şöyle buyuruluyor:

“Nebi müstesnâ olduğu halde Ebu Bekir herkesten efdaldir.” (C. Sağir)

“Ebu Bekir benden, ben Ebu Bekir’denim. Ebu Bekir dünya ve âhirette kardeşimdir.” (Tirmizi)

“Kıyamet gününde herkesle hesap görülür, ancak Ebu Bekir müstesnâdır.” (Münavi)

“İmam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin benim ehlimdir. Ebu Bekir ve Ömer ehlullahtır. Ehlullah ise benim ehlimden efdaldir.” (Nevâdirül-usül)

“Cenâb-ı Allah beni dört yardımcı ile güçlendirdi. İkisi gök ehlinden yani Cebrâil ve Mikâil, ikisi de yeryüzü halkından yani Ebu Bekir ve Ömer’dir.” (Tirmizi)


  Önceki Sonraki