Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Cep Kitapları
ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ
'Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı, yine onlara dönecektir.' (Beyhâkî) Bunlardan Birkaçı: Yaşar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, İskender Evrenesoğlu, Nazmi Sakallıoğlu, Refet Kayserilioğlu.

Haremlik-Selâmlık

Haremlik-Selâmlık


İslâm’da “Haremlik-selâmlık” olmadığını söyleyerek, Âyet-i kerime’leri inkâr etmiştir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurur:

“Peygamber’in zevcelerine herhangi bir şey soracağınız vakit perde arkasından sorun. Böyle yapmakla hem sizin gönülleriniz hem de onların gönülleri daha temiz kalır.” (Ahzab: 53)

Birbirine nikah düşen kadın ve erkeklerin bir arada yalnız bulunmaları haramdır. Çünkü bu beraberlik bir çok günahın işlenmesine sebep olmaktadır.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurur:

“Hiçbir erkek, nikâh düşen yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın, yanında nikâh düşmeyen birisi bulunmadıkça yolculuğa çıkmasın.” (Buharî. Tecrid-i sarih: 1260)

Mümin hanımların görüşüp konuşabileceği mahremi olan erkekleri Allah-u Teâlâ Nûr sûre-i şerif’inin 31. Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmuştur:

“Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri, veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kızkardeşlerinin oğulları veya müslüman kadınları veya cariyeleri veya kadına ihtiyacı bulunmayan (iktidarsız) hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler.”

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde, bir erkekle kadının yalnız bulunmaları halinde üçüncülerinin şeytan olacağını haber vermişlerdir.


  Önceki Sonraki