Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Zikrullah
Bulunan Sonuç : 5


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ZİKRULLAH

Zikrullah; dinimizin emri, imanın alâmeti, ibâdetlerin beyni, aklın nuru, kalbin cilâsı, ruhun ha-yatı, gönlümüzün miracı ve her derdin ilâcıdır. Zikrullah hayata hayat katar, kabre aydınlık, ahirete azık hazırlar. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"ZİKRULLAH KALPLERİN ŞİFÂSIDIR." (HADİS-İ ŞERİF)

Zikrullah ilâhî bir emir gereğidir. Yüce dinimizin emir buyurduğu ne kadar ibadet varsa hepsi de zikrullahın ikamesi ve icrâsı içindir. Allah-u Teâlâ Kur'an-ı kerim'inde: "Benim zikrim için namaz kıl!" (Tâhâ: 14) Âyet-i kerime'si ile dinin direği ve temeli, ibadetlerin rehberi olan namazı emretmiş olduğu gibi: "Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin." (Ahzâb: 41) Âyet-i kerime'si ile de kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilâhî bir emirdir, zikrullah da ilâhî bir emirdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İLÂHİ BİR EMİR ZİKRULLAH VE TESBİHAT

Zikrullah ilâhî bir emir gereğidir. Hakk Celle ve Alâ Hazretleri: "Benim zikrim için namaz kıl!" (Tâhâ: 14) Âyet-i kerime'si ile namazı emretmiş olduğu gibi; "Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin." (Ahzâb: 41) Âyet-i kerime'si ile de kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilâhî bir emirdir, zikrullah da ilâhî bir emirdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ZİKRULLAH

Zikrin mânâsı, Allah-u Teâlâ'nın yüceliğini meth-ü senâ etmek maksadı ile dilden ve gönülden gelen güzel kelimelerle anmak demektir. Zikrullah; mârifetullah yolunun esası, kalbin ve ruhun kavuşturucusudur. Zikrullah; kalplerin nuru, ruhların huzurudur. Gözlerin cilâsı, her derdin devâsıdır. Zikrullah; kalbe itminandır, enistir, en iyi arkadaştır, bir müminin bütün hayatını kaplar. Zikrullahla meşgul olmak, kalbin düzelmesinin aslıdır. Kalbe ferahlık ve genişlik verir, kalpte inşirah hâsıl olur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İlâhi Hükümler - Zikrullah

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri: "Benim zikrim için namaz kıl!" (Tâhâ: 14) Âyet-i kerime'si ile namazı emretmiş olduğu gibi: "Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin." (Ahzab: 41) Âyet-i kerime'si ile de kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilâhî bir emirdir, zikrullah da ilâhî bir emirdir. Âyet-i kerime'de: "Zikrullah elbette en büyük (ibadet)tir." buyuruluyor. (Ankebut: 45) Devamını Oku