Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Vehhabilik
Bulunan Sonuç : 6


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM DİNİ ve VEHHÂBÎLİK DİNİ

Arabistan’da türeyen Vehhabîler İbn-i Teymiye’nin fikirlerini takip eden, Resulullah Aleyhisselâm’ın mâneviyatını, şefaatini, nûraniyetini inkâr eden sapkın bir fırkadır. Osmanlı devrinde Arabistan’da yıllarca terör yapmışlar, kendilerinden olmayan Arapları katledip, mallarına ve namuslarına el uzatmışlar, İngilizlerin desteği ile devlet olmuşlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLAM DİNİ VE VEHHABİLİK DİNİ

Arabistan’da türeyen Vehhabîler; İbn-i Teymiye’nin fikirlerini takip eden, Resulullah Aleyhisselâm’ın mâneviyatını, şefaatini, nûraniyetini inkâr eden sapkın bir fırkadır. Osmanlı devrinde Arabistan’da yıllarca terör yapmışlar, kendilerinden olmayan Arapları katledip, mallarına ve namuslarına el uzatmışlar, İngilizlerin desteği ile devlet olmuşlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

CANI-MALI PAHASINA KUTSAL TOPRAKLARI KORUMASI GEREKEN SUÛDİ ARABİSTAN'IN GELDİĞİ DURUMA BAKIN!

Suûdi Arabistan yönetiminin İsrail ve Amerikan'ın emelleri doğrultusunda İslâm ve müslümanlar aleyhinde düşmanca hareket ediyor olması dünya müslümanlarının vicdanını kanatıyor; gerek Arabistan içinde gerek Arabistan dışında işledikleri cinayetler, iyice ayyuka çıkan baskı ve zulümler bütün dünyanın tepkisini çekiyor. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"Allah'ı ve Peygamber'ini İncitenlere, Allah Dünyada da Âhirette de Lânet Etmiştir. Onlara Alçaltıcı Bir Azap Hazırlamıştır." (Ahzâb: 57)

Ey Vehhâbî türemeleri! Allah-u Teâlâ'yı ve Resulullah Aleyhisselâm'ı bırakıp da İbn-i Teymiyye'lere, İbn-i Abdülvehhab'lara mı uyuyorsunuz? Gittiğiniz bu yol Allah-u Teâlâ'nın ve Resulullah Aleyhisselâm'ın yolu değildir. Bütün hâl ve ahvâliniz ilâhî hükümlere karşıdır. İlâhınıza uymuşsunuz, şeytana tapmışsınız. Allah-u Teâlâ kalplerinizi döndürmüş ve mühürlemiştir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Allah-u Teâlâ'nın Dinini Kendilerine Mâletmeye Çalışan Vehhâbiler Ve Vehhâbîlik Dini

Resulullah Aleyhisselâm'ı ve Sünnet-i seniyye'sini, hükümsüz hâle getirmeye çalışan Vehhâbîler; Allah-u Teâlâ'nın nuru, âlemlerin gurur ve süruru Muhammed Aleyhisselâm'ın Sünnet-i seniyye'sini açıkça inkâr ettikleri gibi, bizzat Allah-u Teâlâ tarafından seçilip övüldüğü halde, o Yüce Peygamberimiz'e yakışmayan şeyleri isnad etmişlerdir. Onun yolundan sapan; kim olursa olsun, dinden sapmıştır, İslâm dâiresinden çıkmıştır. Ölçü budur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

VEHHABİLERİN VE BÖLÜCÜLERİN İÇ DURUMLARI

Osmanlı devleti’nin zayıflamasını fırsat bilerek bundan istifade edip, 1740’larda türeyen Vehhâbîler, zamanla Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere başta olmak üzere birçok şehirleri işgal etmişler, Ashâb-ı kiram’ın ve sâlih zâtların türbelerini yıkıp yakmışlardır. Kendi dinlerine göre hareket etmişler ve sonra din-i İslâm’ı kendilerine mâl etmişlerdir. Böylece Vehhâbîlik dinini ilân ettiler. Sünnet-i seniye’yi öldürdüler. Resulullah Aleyhisselâm’ı hükümsüz hâle getirmeye çalıştılar. Devamını Oku