Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Ülaike Hizbullah
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"İşte Onlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir. İyi Bilin ki Kurtuluşa Ulaşacak Olanlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir." (Mücâdele: 22)

Allah-u Teâlâ’nın râzı ve hoşnut olduğu, hıfz-u himayesine ve tasarruf-u ilâhi’sine aldığı, inayetine ve desteğine mazhar ettiği, dünya saâdetine ve ahiret selâmetine lütfu ile dahil ettiği parti budur. Allah-u Teâlâ’nın vaad-i Sübhâni’sine nâil olanlar işte bunlardır. “İşte onlar Rabb’lerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saâdete erenlerdir.” (Bakara: 5) Bu yol Allah ve Resul’ünün yolu, bu parti Allah ve Resul’ünün partisidir. Biz bu partideniz. Benim partim budur. “Ülâike Hizbullah” tır. Devamını Oku