Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Tanzimat ve Islahat
Bulunan Sonuç : 2


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

I. Abdülmecid, Tanzimat ve Islahât

II. Mahmud 31 yıllık padişahlık yapmış ve 54 yaşında veremden ölmüştür. Yerine Abdülmecid padişah oldu, henüz 17 yaşında idi. Devlet Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile uğraşıyordu. Nizip’te Osmanlı ordusu bozguna uğramış ve dağılmıştı. Üstelik Firari Ahmet Paşa da Osmanlı donanmasını İskenderiye’ye götürüp Mehmet Ali Paşa’ya teslim etmişti. Bu arada Londra büyükelçisi Mustafa Reşit Paşa hariciye vekaletine getirildikten sonra genç padişaha tanzimat fermanı yayınlatmıştır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Tanzimat, Islahât ve I. Meşrutiyet

Kanuni dönemiyle başlayan çözülme ve geriye gidiş günagün bir çığ gibi büyüyerek devam ediyor, önü alınamıyordu. Padişahlardan başlayarak saray erkânı, ulemâ, askerî sınıf, ticari kitlelerin hepsinde İslâm hükümlerinden uzaklaşma vardı. Kanun ve nizamnamelerin şeriata aykırılığı oranında geriye gidiş hızlanıyor, düzen bozuluyordu. Hastalıklara çare arayan kesimler de yaptıkları teşhislerde büyük hatalar yaparak, devletin yıkılış hızını iki kat arttırdı, düzeni tamamen bozdu. Devamını Oku