Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Seyyid Ali el-Hemedani
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Asıl ismi Ali bin Şehâbeddîn bin Muhammed olan Seyyid Ali el-Hemedânî -kuddise sırruh- Hazretleri, Horasan da yetişen mutasavvıfların önde gelenlerinden olup, doğum tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Doğum yeri Hemedan'dır. Hayatının önemli bir kısmını zâhirî ilimleri tahsil etmekle geçiren Hazret, kısa zamanda bu ilimlerde büyük bir kudret kazanmış ve ardından kendisini Tasavvuf'taki nihâî gâyeye eriştirecek kâmil bir mürşid aramaya başlamıştır. Devamını Oku