Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Şeyh Bali-i Sofyavi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Osmanlılar döneminde yaşamış Türk mutasavvıflarından olan Bâli-i Sofyavî -kuddise sırruh- Hazretleri Usturumca'da dünyaya gelmiş olup, doğum tarihi ve hayatı hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Sofya ve İstanbul'da ilim tedrisinde bulunduktan sonra, dönemin Halvetî şeyhlerinden Kâsım Çelebi -kuddise sırruh- Hazretleri'nin hizmetine girdi. Mânevi kemâlâtına bu zâtın eliyle kavuşan Hazret, kısa bir zaman zarfında halifeliğe tayin edildi ve bütün ömrünü ilim irfan meclislerinde ... Devamını Oku