Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Şeriat (İlahi Hükümler)
Bulunan Sonuç : 3


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İLAHİ HÜKÜMLER

Muhterem müellifin “İslâm İlmihali” adlı eserinin bir bölümü olan bu kitapçık Cenâb-ı Hakk'ın emir ve nehiylerini insanlara duyurmaya çalışan müstesna bir eserin mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Okuyanların büyük istifadeler edeceği kanaatindeyiz. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

TİCARİ HAYAT

Bu kıymetli eserde; Helâl ve haram kazanç yolları, ticarî muamelat ve ticarî ahlâk ile ilgili konular, günümüzün ticarî meseleleri açıklanarak, hakikati arayan müslüman kardeşlerimizin istifadesine arz edilmiştir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"Malı Miras Sahipleri Arasında Allah'ın Kitabına Göre Taksim Ediniz." (Hadis-i Şerif)

“İşte Bunlar Allah’ın Vârisler Hakkında Koyduğu Hükümler ve Çizdiği Sınırlardır. Allah Kendisine ve Peygamber’ine İtaat Edenleri, Altlarından Irmaklar Akan Cennetlere Sokar. Onlar Orada Ebedî Kalacaklardır. En Büyük Kurtuluş ve Saâdet İşte Budur.” (Nisâ: 13) “Kim de Allah’a ve Peygamber’ine İsyan Eder, O’nun Koyduğu Sınırları Çiğneyip Aşarsa, Onu da İçinde Ebedî Kalacağı Ateşe Koyar. Onun İçin Hor ve Hakir Edici Bir Azap Vardır.” (Nisâ: 14) Devamını Oku