Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Sainüddin Ali Türki
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Hayatı hakkında fazla bir bilgi tespit edemediğimiz Mevlânâ Sâ’inüddîn Ali et-Türkî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin asıl ismi Sâ’inüddîn Ali bin Dâvud bin Süleyman olup, doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda adının “Sâ’inüddîn el-Isfahânî” olarak zikredilmesinden, onun İran’ın Isfahan şehrinde yaşadığı ve muhtemelen bu şehirde doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. 1432 (H. 825) yılında vefât etmiş olan Hazret, Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin... Devamını Oku