Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Saadete Erenler
Bulunan Sonuç : 7


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SAADETE ERENLER, FELAKETE KAYANLAR

“Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle onlara elem verici bir azap vardır.” (Bakara: 10) Âyet-i kerimesi ile işaret buyurulan kalp hastalıkları; kin, kibir, gadap, şehvet, haset, riyâ, maksat, menfaat gibi kötü sıfatlardır. Bu korkunç hastalıklar tedavi edilmezse ebedî ahiret hayatını öldürdüğü için çok tehlikelidir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SAADET EHLİ VE ONLARA TÂBİ OLANLAR

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Habib-i Ekrem'inin dosdoğru bir yolda bulunduğunu bize açık olarak ferman buyuruyor. "Resulüm! Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin." (Zuhruf:43) Senin takip ettiğin yol Sırat-ı müstakim'dir. O yolu takip edenler cennetlere, ilâhî nimetlere kavuşacaklardır. O yoldan ayrılmanın neticesi cehennemdir. "Resulüm! Allah'a tevekkül et. Şüphesiz sen apaçık hakikatın üzerindesin." (Neml: 79) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SAÂDETE ERENLER, FELÂKETE KAYANLAR!

Bu Yol; "Benlik", "Varlık", "Menfaat" Yolu Değildir. Mahviyet", "Kardeşlik", "Teslimiyet" Yoludur. İhlâs Sahipleri Bu Yolda Tutulmuştur. Kalbinde Hastalık Olan, İhlâsını Kaybeder. "Onların Kalplerinde Hastalık Vardır." (Bakara: 10) İhlâs Kaybolunca Her Şey Kaybolur. Benlik Husule Gelir. Bölücülükler Buradan Başlar. Bunlar Kayanlardır, Dost Görünen Dökülmüşlerdir. Bu Bir Aynadır. Herkes Kendine Bu Aynada Baksın! Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Müminlerin Saâdet Ve Selâmetleri Kâfir Ve Münâfıkların Bedbahtlıkları

İman, mutlak tasdiktir. Söylenen sözü kendi isteği ile kabullenmek, gönülden benimsemek, şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak içten inanmak, teslim olmak, karşıdakine güven vermek demektir. İslâm dinine göre ise; Allah-u Teâlâ’nın varlığına birliğine, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın O’nun kulu ve peygamberi olduğuna ve onun Allah-u Teâlâ tarafından bize getirip tebliğ ettiği esas ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddüt etmeden kesin olarak inanmaktır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

DÜNYA SAADETİNİ AHİRET SELÂMETİNİ KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır: “-Müferridler yarışı kazandılar!” “-Müferridler kimlerdir yâ Resulellah?” “-Onlar o kimselerdir ki, Allah-u Teâlâ’nın zikrine bütün benlikleri ile dalmışlardır, başka şeylerle uğraşmazlar. Bu zikir onlardan yüklerini indirmiştir, kıyamete hafif olarak gelirler.” (Hâkim) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SAÂDET-İ EBEDİYE’NİN YARIŞINI KİMLER KAZANDI?

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “-Müferridler yarışı kazandılar!” “-Müferridler kimlerdir yâ Resulellah?” “-Onlar o kimselerdir ki, Allah-u Teâlâ’nın zikrine bütün benlikleri ile dalmışlardır, başka şeylerle uğraşmazlar. Bu zikir onlardan yüklerini indirmiştir, kıyamete hafif olarak gelirler.” (Hâkim) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAKİKATİ BULMAK VE HİDAYETE ERMEK

“De ki: Sizin ortak koştuklarınızdan Hakk’a iletecek olan var mıdır? De ki: Allah’tır Hakk’a ileten. O halde Hakk’a ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğruyu bulamayan mı daha lâyıktır? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?” (Yunus: 35) Devamını Oku