Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Rükneddin eş-Şirazi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Tasavvuf tarihinde “Baba Rüknî” adıyla anılan ve ilk dönem “Fusûs” şârihleri arasında farklı ve çarpıcı üslûbu ile göze çarpan Rükneddîn eş-Şîrâzî -kuddise sırruh- Hazretleri İran’da yaşamış olup, hayatı hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. Asıl ismi Rükneddîn Mes’ûd bin Abdullah eş-Şîrâzî olan Hazret’in tasavvuf sahasında şöhretini sağlayan en önemli eseri, Fusûsu’l-Hikem”in ilk şârihi olan Müeyyedüddîn el-Cendî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Fusûsu’l-Hikem Şerhi” üzerine yazdığı... Devamını Oku