Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Nev'i Yahya Efendi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

İlim ve tasavvuf ehli arasında daha çok "Nev'î" ismiyle şöhret bulan Nev'î Yahyâ Efendi -kuddise sırruh- Hazretleri, Osmanlı Devleti döneminde yaşamış olan en büyük ve en meşhur şâir velîlerdendir. Edirne'nin Malkara kazasında doğmuş olan Nev'î Efendi, İstanbul'da iyi bir tahsil gördüken sonra, dönemin tanınmış âlimlerinden, "Ahâveyn" lâkabıyla tanınmış olan Ahmed ve Mehmed Efendi'lerden ders almıştır. Medrese arkadaşları arasında Bâkî, Hoca Sa'deddîn Efendi ... Devamını Oku