Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Muhyiddin İbn'ül-Arabi
Bulunan Sonuç : 2


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

1165 yılında İspanya’nın Mürsiye şehrinde doğan ve 1240’ta Şam’da vefat etmiş olan Muhyiddîn İbn’ül-Arabî -kuddise sırruh- Hazretleri, asırların yetiştiremediği büyük bir veli, bugünkü ilim dünyasını hayrette bırakan bir âlim, ledün âleminden ilâhî füyûzâtın tertemiz havasını gönüllere estirmiş bir zât-ı âlîdir. Büyüklüğüne hayran olanlar, beyanlarındaki derinlik karşısında ona “En büyük şeyh” mânâsına “Şeyh’ül-Ekber” ünvanını vermişler; yaşadığı devrin ileri gelen âlimleri ise onu ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Bir Asır Önce Verdiği Büyük Müjde

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri; kuruluşundan yaklaşık bir asır önce, Osmanlı Devleti hakkında "Şeceretü’n-Nu’mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye" adında muhteşem bir eser te’lif etmiş; devletin kuruluşundan yıkılışına kadar meydana gelecek olan pek çok hâdiseyi, ortaya koyduğu işâretlerle önceden haber vermişti. Devamını Oku