Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Muhammed Nuru'l-Arabi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî -kuddise sırruh- Hazretleri 1225/1810 yılında Mısır'da doğmuş olup, babası Kudüs'lü Seyyid İbrahim Efendi'dir. Yedi yaşında iken Mısır Ezher Medresesi'nde, Şeyh Hasan el-Kuveysî'den zahirî ilim tedrisine başladı. İlim tahsili kemâle erdikten sonra 1831 yılında hocasının emriyle, Şeyh Yanyalı Ahmed Efendi ile birlikte Rumeli'ye gönderildi. Ahmed Efendi vasıtasıyla Nakşibendî şeyhi Yûsuf Efendi ile tanıştı ve kendisiyle bir süre sohbet etti. Devamını Oku