Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Muhammed Mahmud ed-Damuni
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

On sekizinci yüzyılın sonları ile on dokuzuncu yüzyılın başları arasında Osmanlı coğrafyasında yetişen Halvetî/Şa'bânî şeyhlerinin büyüklerinden olan Muhammed Mahmûd bin Alî ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin hayatı ile ilgili kaynaklarda yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Hakkında elde edebildiğimiz mevcut bilgiler, ancak tezkirelerde ve ve bâzı silsile listelerinde rastladığımız kısa kayıtlardan ibârettir. Tabîb-zâde Mehmed Şükrî Efendi'nin "Silsile-nâme-i Sûfiyye" adlı eserinde... Devamını Oku