Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Muhammed el-Verradi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYÂTI ve ESERLERİ

“Fusûsu’l-Hikem” kitabı’nın ilk dönem şârihleri arasında mühim bir yere sahip olan Muhammed el-Verrâdî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin hangi tarihte ve nerede yaşadığı bilinmemektedir. Müeyyedüddîn el-Cendî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Fusûs Şerhi”ne bir hâşiye yazması ve hâşiyesinde Afîfüddîn et-Tlimsânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin şerhinden nakillerde bulunması, onun muhtemelen mîlâdî on üçüncü asrın sonları ile on dördüncü asrın başları arasında yaşamış olduğunu göstermektedir. Devamını Oku