Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Kemaleddin Abdürrezzak el-Kaşani
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Yedi yüz küsür sene önce yaşamış olan Kemâleddîn Abdürrezzâk el-Kâşânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin asıl ismi Kemâleddîn bin Muhammed olup, doğum târihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. Bâzı kaynaklarda İlhanlı hükümdarları Olcaytu ve Ebû Saîd Bahâdır Han dönemlerinde, İran’da bulunan Kâşân şehrinde yaşadığı ve 1329 (H.730) senesinde aynı yerde vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Sühreverdiyye yolu şeyhlerinden Abdüssamed en-Nâtenzî ... Devamını Oku