Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Kaygusuz Abdal
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

On dördüncü asrın ikinci çeyreğinde, bazı tespitlere göre 742/1341'de doğduğu söylenen Kaygusuz Abdâl -kuddise sırruh- Hazretleri'nin hayatı hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Bu hususta elde edilebilen mevcut bilgiler, vefâtından sonra yazılmış olan Menâkıb-nâme' sinde yer alan bazı menkıbeler ve kısa risâlelerinde verdiği bazı işaretlerden ibarettir. Babasının adının Hüseyin bin Mahmud, dedesinin adının Alâeddîn bin Yusuf olduğu rivâyet edilir. Devamını Oku