Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : İslam
Bulunan Sonuç : 11


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ALLAH-U TEALA’NIN HÜKMÜ İSLAM’IN HUKUKU

İlim dinin hayatıdır, İslâm’ın canlılığıdır. Dinin esasları olan ilâhi hükümler ilimle iç içedir. İslâm dininde ilmin derecesi yüksek olduğu için, ilim amelden önce gelir. Amelin kabule şâyân olması ise fıkhın bilinmesine bağlıdır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM DİNİ ve VEHHÂBÎLİK DİNİ

Arabistan’da türeyen Vehhabîler İbn-i Teymiye’nin fikirlerini takip eden, Resulullah Aleyhisselâm’ın mâneviyatını, şefaatini, nûraniyetini inkâr eden sapkın bir fırkadır. Osmanlı devrinde Arabistan’da yıllarca terör yapmışlar, kendilerinden olmayan Arapları katledip, mallarına ve namuslarına el uzatmışlar, İngilizlerin desteği ile devlet olmuşlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM İLMİHALİ

Üstün sıfatlarla mükerrem olarak yarattığı insanların dünya saâdetine ahiret selâmetine kavuşabilmeleri için hayatlarını tanzim edecek hükümler, emir ve yasaklar koyma hakkı yalnız Hazret-i Allah’a aittir. Binaenaleyh, neyi emretmişse seve seve yapmak, neleri yasaklamışsa onlardan uzak durmak üzerimize farzdır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLAM DİNİ VE VEHHABİLİK DİNİ

Arabistan’da türeyen Vehhabîler; İbn-i Teymiye’nin fikirlerini takip eden, Resulullah Aleyhisselâm’ın mâneviyatını, şefaatini, nûraniyetini inkâr eden sapkın bir fırkadır. Osmanlı devrinde Arabistan’da yıllarca terör yapmışlar, kendilerinden olmayan Arapları katledip, mallarına ve namuslarına el uzatmışlar, İngilizlerin desteği ile devlet olmuşlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ELLİDÖRT FARZ

“Bu hükümler Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, kendisine yazık etmiş olur.” Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLAM'IN İMAN ESASLARI

Hadis-i şerif'te; "İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna inanmandır." (Müslim) Buyurulan iman esaslarının anlatıldığı bir eserdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLAM'IN TEMEL ESASLARI

İslâm’ın Temel Ana Esasları; Namaz, Oruç, Zekât, Hacc, Temizlik konularının esaslarını, bu hususlardaki İslâm’ın hükümlerini izah eden bir eserdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

BİRLİK İSLÂM'DADIR. AYRILIK YAPAN DİN VE VATAN BÖLÜCÜLERİNE ALLAH-U TEÂLÂ BÜYÜK BİR AZAP HAZIRLAMIŞTIR.

İslâm dünyasının paramparça olduğu; küffarın büyüttüğü fitnelerin ülkemizi de büyük badirelere ve sıkıntılara soktuğu bir devirden geçiyoruz. Ülkemizin ve İslâm dünyasının içinde bulunduğu bu durum dinde ve vatanda bölücülüğün ne kadar büyük bir zarara, ne kadar büyük bir zaafa yol açtığını gözler önüne sermiş bulunuyor. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM DİNİ, ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İNSANLIĞA GÖNDERDİĞİ EN AZİZ EMANETTİR.

Hazret-i Allah'ın katında kabul edilen din İslâm'dır. O'na varan yol budur. İslâm, müminlere teslim olmaları, yaşamaları, şaşmamaları için Cenâb-ı Hakk'ın ve Resulullah Aleyhisselâm'ın emanetidir. İslâm dini emirleri ve yasakları ile bütün olarak ilâhi bir emanettir. Hükümlerine kâmil bir şekilde uymak farzdır, uymayanlar emanete hıyanet etmiş olurlar. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HUZUR, SAADET, SEVGİ, SAYGI, İNSANLIK; ANCAK İSLÂM İLE KÂİMDİR!

Rahmet peygamberine tâbi olup izinden giden gerçek müminler hiçbir zaman Allah-u Teâlâ'nın ve Resulullah Aleyhisselâm'ın emir ve hükümlerinden dışarıya çıkmaz, çizilen hududu muhafaza eder ve bu hudud içinde ahkâm-ı ilâhiye'ye göre hareket ederler. Bu hududu daraltan veyahut bu hududu genişletmeye çalışan kim olursa olsun, dinden çıkar ve kendi zannını doğru kabul ettiği için o zannı ile ahirete göçerse kaybedenlerden olur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM'IN ÂLÎLİĞİ, KÜFRÜN ÂDÎLİĞİ MEYDANA ÇIKTI

Küffardaki gayrete bir bakın, bir de “İslâm’ım!” diyenlerin hâline ve gafletine bir bakın! Bunu müslüman yapar mı? Kâfirin küfrü bâtıldır. Zira Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde: “Allah katında din İslâm’dır.” buyuruyor. (Âl-i imrân: 19) Bu bir fermân-ı ilâhi’dir.Amerika Yusuf İslâm’ı memleketlerine koymadı, İslâm yayılır korkusuyla, İslâm’ın yayılmaması için... Bunlar ise küfre karşı kapılarını ardına kadar açtılar. Bu pislik ne ile temizlenir? Bunlara ne denir? Devamını Oku