Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : İman
Bulunan Sonuç : 11


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLAM'IN İMAN ESASLARI

Hadis-i şerif'te; "İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna inanmandır." (Müslim) Buyurulan iman esaslarının anlatıldığı bir eserdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Allah-u Teâlâ'nın Mahlukuna En Büyük Lütfu, En Büyük İhsanı, En Büyük İkramı, En Büyük Nimeti: "İMAN"

"İmanın en büyük alâmeti Allah-u Teâlâ'nın emir ve hükmüne teslim olmak, Allah-u Teâlâ'nın hükmünü dünya ve nefsin arzularına tercih etmektir. Gönüldeki gerçek imanı açığa çıkaran en büyük ölçü, Allah'ın ve Peygamber'in hükmüne tereddütsüz boyun eğmektir. Bu mihenktir. Birçokları burada soyulmuştur. İsmi İslâm, görüntüsü takvâdır. Ancak nefsine hoş geleni dünya hayatını Allah-u Teâlâ'nın hükmüne tercih eder. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SADE HAYAT İMANDANDIR

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz sade bir hayat yaşadılar. Süse lükse iltifat etmediler. Ümmet-i muhteremesine de bunu tavsiye ettiler. Ashâb-ı kiram'ının Asr-ı saadet hayatı ve onların izinden giden gerçek İslâm âlimlerinin yaşantıları da bu minval üzere idi. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"İMANSIZ VATAN, VATANSIZ İMAN MUHAFAZA EDİLMEZ!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri; "Devletin ittifaktan, devletsizliğin nifaktan olduğunu belirtiyoruz. Zira devletsiz olunca dinini yaşayamıyorsun. Dinimizde, devletimizde bir ve beraber olalım. Her tarafımızı düşman kaplamış, ittifaksızlık sebebiyle devleti kaybedersek, küffarın idaresinin altına girersek durum ne olur? Allah'ımız muhafaza buyursun." buyuruyorlar. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Bizim İki Gayemiz Var; İMAN ve VATAN

Bu âlî ve necip millet, Din-i mübin'in hizmetkârı olmuş; dini için, imanı için, vatanı için canlarını, mallarını seve seve feda etmekten de çekinmemiştir. Tarihte görüleceği üzere İslâm'ın bayraktarlığını yapmış, dine çok büyük hizmetlerde bulunmuş; İslâm'ın yayılması, küfrün ortadan kalkması, fitnenin söndürülmesi ve adaletsizliğin bitmesi için azimle mücadele ve mücahede etmiştir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

O ZAMAN KENDİNİ KURTARMAYA BAK VE HALK TABAKASINI BIRAK!

"Bugün imanı muhafaza etmek çok zor, imandan kaymak çok kolaydır. Her an imandan kayma tehlikesi var. İmanlar yanıyor. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki dünya kurulalıdan beri fitne ve fesadın ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değil. Bütün dünya mânevi bir yangın yeri olmuş, mânevi bir âfat yaşanıyor. Öyle bir ifsad ki, misli görülmemiş! Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Niyet-i Hâlisa İle İmanımızı Ve Vatanımızı Korumamız Lâzım. Zira; "İMANSIZ VATAN, VATANSIZ İMAN MUHAFAZA EDİLMEZ!"

Önümüzde vahim günler gelebilir. Bunun için imanımızı ve vatanımızı korumak için niyet-i hâlisa ile ne lâzımsa onu yapmak lâzımdır. Kalacak bir fert yok. Amma imanla göçmek için çâreler aramak lâzımdır. İman bir kaledir, onu ayakta tutacak helâl lokmadır. Böyle olursa Rabb'imiz bize yardım eder, önümüzdeki fırtınaları rahat geçiririz. Amma eğri olursak cezasını ve azabını çekeriz. İslâm'ım demek kolay, İslâm'ı yaşamak esastır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İMANI MAHVEDEN KALBÎ HASTALIKLAR

"Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle onlara elem verici bir azap vardır." (Bakara:10) Âyet-i kerime ile işaret buyurulan bu korkunç hastalıklar, tedavi edilmezse insanın ebedî ahiret hayatını öldürdüğü için çok tehlikelidir. Kin, kibir, gadap, şehvet, haset, riyâ, tamah, ucb, maksat, menfaat gibi kötü sıfatlar kalp hastalıklarıdır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İMANIN NEZÂFETİ, KÜFRÜN NECÂSETİ

İman, "Nezâfettir, Temizliktir"; Küfür, "Necâsettir, Murdarlıktır, Pisliktir". İman, "Nûraniyettir, Aydınlıktır"; Küfür, "Zulmâniyettir, Karanlıktır". Hazret-i Allah'ın Nûruna Dil Uzatarak İçindeki Çirkefliğini Dışarıya Akıtan Hıristiyan Haçlı Papası Bu İslâm Vatanına Geldi, Sinsi Yüzünü Gösterdi ve Gitti. Bir Taraftan Haçlı İttifakı Kurmak İçin Çalıştı, Diğer Taraftan Sahte Yüzü ile Halkın Karşısına Çıktı. Küfrünü, Necâsetini Yaymak İçin. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Gönüldeki Gerçek İmanı Açığa Çıkaran En Büyük Ölçü, Allah’ın ve Peygamber’in Hükmüne Tereddütsüz Boyun Eğmektir.

Resulullah Aleyhisselâm’a itaat etmek, getirmiş olduğu esasların hepsini kabul etmeyi, Sünnet-i seniye’sine sımsıkı sarılmayı, ahlâkı ile ahlâklanıp edebiyle edeplenmeyi gerektirir. Ona itaat etmekle Allah-u Teâlâ’nın emrine itaat edilmiş olur. Ona itaat etmeyen ise Allah-u Teâlâ’ya da, gönderdiğine de iman ve itaat etmemiş olur. Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki: “Resulullah size ne verdiyse onu alınız, neyi yasak ettiyse ondan sakınınız!” (Haşr: 7) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Hazret-i Allah’a Vuslat Resulullah Aleyhisselâm İle Mümkündür. Allah-u Teâlâ Onsuz İmanı Kabul Etmiyor

"Resul'üm! Onlara söyle: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.'" (Âl-i imran: 31) Bu Âyet-i kerime'nin hükmü, Resulullah Aleyhisselâm'ın yolunda olmadığı halde Allah-u Teâlâ'yı sevdiğini iddia eden herkese şâmildir. Bir kimse bütün söz ve fiillerinde ona uymadıkça bu iddiasında yalancıdır. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, dünya saadeti, ahiret selametinin yegâne vesilesidir. Hidayet anahtarıdır. Devamını Oku