Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : İkinci Mustafa
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

II. Mustafa

II. Mustafa tahta geçtikten üçgün sonra Vezir-i Âzam’a Hatt-ı humayun göndererek; “Padişahların hangisi zevk-ü sefa ve rahata düşmüş ise tebasının rahat yüzü görmediğini, babası zamanından kendi hükümdarlığı zamanına kadar gelen padişahların işteki ihmalleri sebebiyle düşmanların dört taraftan hücuma geçtiklerini, bundan dolayı eğlence ve rahatı kendisine haram edip, sefere gitmeye azmettiğini.” bildirdi. Erzurum’daki Feyzullah Efendi’yi getirtip Şeyhülislâm yaptı. Devamını Oku