Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Hizbulvahşet
Bulunan Sonuç : 4


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HİZBULLAH'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜŞŞEYTAN'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜLVAHŞET'E TÂBİ OLANLAR

Yüce dinimizin aleyhindeki her türlü fitne ateşini Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nur ışığı ile söndürmeye çalışan Muhterem Müellifimiz bu eserinde; “Hizbullah”ın ihtivâ ettiği mânâları açıklamış, gayeleri dini ve vatanı parçalamak olan, dış düşmanın yapamadığını yapan iç düşmanların kötü icraatlarını bir bir ortaya koymuştur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"Onlar Şeytan Taraftarı Olanlardır. İyi Bilin ki Asıl Kayba Uğrayanlar Şeytan Taraftarı Olanlardır." (Mücâdele: 19)

Allah’tan tarafa olan “Hizbullah” ayrı, şeytandan tarafa olan “Hizbüşşeytan” ayrıdır. Onlar Allah-u Teâlâ’nın partisi adı altında şeytanın hizipçiliğini yapıyorlar. Bu hizipçilerden murad; sapıtıcı, din kurucu imansız imamlar olsun, ifsat bakımından Firavun’dan daha beter olan ve allahlık dâvâsında bulunanlar olsun, bunlar Deccal’den de daha tehlikelidirler. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HİZBULLAH'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜŞŞEYTAN'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜLVAHŞET'E TÂBİ OLANLAR

Partisi hakkında da şöyle bir fermân-ı ilâhî’si var: “İşte onlar Allah’ın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah’ın hizbi (partisi)dir.” (Mücâdele: 22) “Hizbullah” Allah-u Teâlâ’nın ve Resul’ünün partisidir, mülkün sahibinin kanunudur. Emir ve nehiyleri koyan O’dur. Din kuranlar, hizipçiler, bölücüler ve particiler ayrıdır. Bu Âyet-i kerime mucibince biz “Hakk parti”liyiz, “Halk parti”lerle ilgimiz yoktur. Bizim partimiz budur, “Ülâike Hizbullah”tır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

BU HİZBULLAHÇILARIN YAPTIĞI İSLÂM DİNİNDE VAR MIDIR?

Haksız yere kasten bir kimseyi öldürmek en büyük suç ve günahlardan sayılır. Bu cinayeti işleyenler dünyada kısasa, ahirette ise cezaya uğrar. Kur’an-ı kerim’de öldürmenin haram olduğuna dair pek çok Âyet-i kerime vardır. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in insan öldürmenin haram olduğunu belirten pek çok Hadis-i şerif’i mevcuttur. Binaenaleyh; bunların yaptığı iş, aslâ İslâm dininde yoktur. Devamını Oku