Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Fahreddin Iraki
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Tasavvufî mahiyetteki şiirleriyle meşhur olan Hazret, 1209 yılında Hemedan’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta Kur’an-ı kerim ezberleyip, aklî ve naklî ilimlerde büyük bir mesafe katettikten sonra, büyük mutasavvıf Şehâbeddin Sühreverdî -kuddise sırruh- Hazretleri’ne intisab etti. Bir süre sonra da Şeyh’inin istek ve emriyle, riyâzetle meşgul olmak üzre Hindistan’a yerleşti. Dört yıl kadar burada kaldıktan sonra önce Bağdat’a, sonra da Sadreddin-i Konevî -kuddise sırruh- Hazretleri’ni görmek... Devamını Oku