Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Dördüncü Mustafa
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

IV. Mustafa

III. Selim’den sonra IV. Mustafa tahta geçti. Bu sırada, Yeniçeriler Tuna Nehri boylarında savaşıyorlardı. Yeniçeriler ve taraftarları Nizam-ı Cedid’e bağlı olanları öldürmeye başladılar. Nizam-ı Cedid taraftarları Ruscuk Ayânı Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına kaçtılar. Alemdar Mustafa Paşa ise Rus harbinde başarılı olmuş ve vezirlik ünvanını almıştı. Alemdar Mustafa Paşa, taraftarları ve ordu ile İstanbul’a geldi, Kabakçı Mustafa ve adamlarını ortadan kaldırdı. Devamını Oku