Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Çocuk Terbiyesi
Bulunan Sonuç : 3


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ÇOCUĞUN İLÂHİ AHKÂM MUCİBİNCE TERBİYESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

Eser on bölümden müteşekkil olup, çocukların terbiyesi ile ilgili hükümleri ve bu husustaki açıklamaları ihtiva etmektedir. Cenâb-ı Erhamerrâhimin Hazretlerinden ilim-irfan yuvası âilelerin teşekkülüne vesile olmasını niyaz ederiz. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İLÂHİ HOŞNUTLUĞA VESİLE OLACAK ŞEKİLDE, AHKÂM-I İLÂHİ MUCİBİNCE EVLÂT YETİŞTİRME

Cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Fakat kız masumdu, masum olduğu için cennete gider, iman etmemiş müşrik ve zalim baba da cehenneme giderdi. Fakat siz şimdi çocuklarınızı cehenneme koyuyorsunuz da farkında değilsiniz. "Yaşasın yaşasın!" diyorsunuz... Ama nereye yaşasın? Aslında bilmeden "Ölsün!" diyorsunuz... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ÇOCUĞUN İLÂHİ AHKÂM MUCİBİNCE TERBİYESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

İslâm’da kişinin çocuk sahibi olması, büyük sorumluluk gerektiren bir durumdur. Nitekim ana-baba ile çocuk arasındaki münasebet hem ahlâkî hem de hukukî yönden belli esaslara bağlanmıştır. Durum böyle olunca çocuğun varlığı ciddiye alınmalı, iyi bir insan ve samimi bir müslüman olarak yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlık gösterilmelidir. Çocuğun dünya saâdetini ahiret selâmetini gözetmek, onu dünyaya getiren insanların önemle üzerinde durmaları gereken bir husustur. Devamını Oku