Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Cemaleddin Mahmud Hulvi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

On yedinci asırda yaşamış Osmanlı mutasavvıflarının en meşhurlarından olan Hazret 1574 mîlâdî yılında İstanbul Şehremini’de dünyaya gelmiş olup, saray helvacıbaşısı Ahmed Ağa’nın oğlu olması nedeniyle şiirlerinde “Hulvî” mahlâsını kullanmış ve hayatı boyunca hep bu isimle anılmıştır. “Lemezâtü’l-Hulviyye” adlı eserinde verdiği bilgiye göre; on dört yaşında iken babasıyla birlikte Gülşenî tarikatı şeyhi Hasan Zarîfî Efendi’nin mâiyyetinde Hacc’a gitmiş gençliğinde Dîvân-ı hümâyûn ... Devamını Oku